Kundeservice 89 88 66 29
Info 0

Sundhedsvæsenets historie

At der har eksisteret en eller anden form for sundheds- og plejesektor lige så længe, som mennesket har været her, er et ret åbenlyst faktum. Tager man 2500 år tilbage i tiden og ser på det gamle Grækenland, finder man her Hippokrates, der betragtes som medicinens fader. Men i Norden er der ikke bevaret lige så mange historiske minder fra sundhedssektoren før kristendommens indtog. Der kom fokus på sundhed i takt med, at klostrene dukkede op i løbet af 1000-tallet. Her tog man hånd om de syge og gamle, som blev plejet af nonner og munke. En stor tid for sundhedsvæsenet var 1700-tallet med oplysningstiden, hvor der var store fremskridt inden for medicin og videnskab. På den tid blev Danmark verdensførende inden for sundhedsvæsenet. I 1800-tallet fik plejeområdet endnu en opgradering, da man begyndte at vaccinere og prioritere folks hygiejne i højere grad. Den allerførste sygeplejeskolen blev etableret i 1860 i London. Takket være sundhedsvæsenets fremgang i historien har vi i dag en stor viden om sygepleje og medicin og formår konstant at udvikle sygeplejen.

Plejepersonale

Plejepersonalet arbejder inden for ældreomsorg, i hjemmeplejen eller på plejehjem. At arbejde som plejepersonale kræver formelt set ingen uddannelse ud over folkeskolen. Hvis du ønsker at arbejde som plejepersonale, er det dog en fordel at have valgt en form for sygeplejeuddannelse foruden folkeskolen. Det er også ret almindeligt, at uddannede sygeplejersker arbejder med denne form for sygepleje.

Social- og sundhedsassistent

En social- og sundhedsassistent arbejder som regel på plejehjem eller i hjemmehjælpen, ligesom en sygehjælper, men kan dog også arbejde på et hospital. En social- og sundhedsassistent arbejder under sygeplejersken, men kan baseret på sygeplejerskens godkendelse udføre ting såsom at give insulin, tage prøver, behandle sår osv. For at arbejde som social- og sundhedsassistent skal man gennemføre social- og sundhedsuddannelsen.

Sygeplejerske

Sygeplejersken er en af de personalegrupper, der arbejder nærmest patienterne og sikrer, at de får den bedste pleje. For at kunne arbejde som sygeplejerske er du nødsaget til at gennemføre den tre år lange sygeplejerskeuddannelse. Som sygeplejerske har man mulighed for at arbejde på forskellige arbejdspladser. Sygeplejersken kan arbejde på sygehuse, men også på plejehjem, klinikker og som sygeplejerske på en skole. Sygeplejerskens ansvar er at pleje den enkelte patient. Det er sygeplejersken, der sørger for, at patienten får den behandling, han eller hun har behov for. Men man skal imidlertid ikke glemme, at sygeplejersken også kan have ansvaret for patientens lægemiddelsadministration.

Røntgensygeplejerske

For at arbejde som røntgensygeplejerske er det ikke nok med sygeplejerskeuddannelsen, du er også nødt til at gennemføre en treårig uddannelse som røntgensygeplejerske. Som røntgensygeplejerske arbejder du selvstændigt og foretager patientundersøgelser og vurderinger. Røntgensygeplejersken skal give et sikkert indtryk og være god til at forklare, hvordan en røntgenundersøgelse foretages. Arbejdsmarkedet for røntgensygeplejerske er bredt, både i Danmark og internationalt set. Røntgensygeplejesker kan arbejde både inden for almene og specialiserede afdelinger på hospitaler og lægeklinikker, men også i private klinikker.

Jordemoder

Jordemoderen er dybest set en legitimeret sygeplejerske. Jordemoderen er en specialiseret sygeplejerske med fokus på mødre og fødsel. Det er også jordemoderen, der tager hånd om præventionsmidler og aborter. For at kunne praktisere som jordemoder skal man gennemføre jordemoderuddannelsen, som varer 3,5 år og fører til en faglig kvalifikation som jordemoder.

Læge

For at kunne arbejde som læge skal man være uddannet som læge. Bacheloruddannelsen i medicin tager 3 år. Derefter fortsætter langt de fleste på kandidatuddannelsen i medicin og får derefter titlen cand.med. Efter 6 års studier kan du arbejde som læge eller som forsker ved et universitet eller i medicinalindustrien.

Fysioterapi

En fysioterapeuts opgave er at vurdere og forebygge sundhedsproblemer. Som fysioterapeut vurderer man selvstændigt patientens skader og undersøger sygdommen. Fysioterapeuten lægger stor vægt på sundhed, livsstil og adfærdsændringer. Det er almindeligt for fysioterapeuten at arbejde i store virksomheder, i kommunen eller regionen. Men arbejdsmarkedet er bredt, så fysioterapeuten kan også vælge at blive selvstændig og tilbyde eksempelvis massage eller foredrag ud over den sædvanlige form for fysioterapi.

Plejeudstyr

Som plejepersonale inden for sundhedssektoren har man brug for instrumenter eller andet udstyr for at kunne udføre sit job. Eksempler på hvad de forskellige faggrupper har brug for af udstyr, kan du finde her.
Sygeplejersker har i deres basisudstyr et sygeplejeur. Foruden dette anvender de også et stetoskop. Stetoskopet fås både med farve og uden. Med et stetoskop kan man lytte til patientens lunger og hjerte. Du kan købe både billige og dyre stetoskoper, men det spiller ingen rolle, hvilket man køber, da stetoskopet har et ganske enkelt design. I kitlen har sygeplejerskerne en kuglepenslomme. Kuglepenslommen tjener som beskyttelse mod deres kuglepenne, så de ikke lækker blæk i lommen. Kuglepenslommen er præcis som sygeplejuret og stetoskopet designet i en fed farve, som kan matches med sygeplejerskens personlighed. Hertil kommer, at sygeplejersken også har en ID-kortholder og måske en blodtryksmanchet, også kaldet en blodtryksmåler. Disse elementer fås ligesom sygeplejeuret i en matchende farve. I dag er det blevet almindeligt at anvende støttestrømper på arbejdspladsen. Disse strømper er normalt farvede, måske endda stribede. Støttestrømper fungerer som en beskyttelse mod hævede ben, hvis du går langt i løbet af dagen. Støttestrømper er sædvanligvis fremstillet af bomuld, men det kan også være nylonstrømper. En læge bruger næsten de samme ting som sygeplejersken. Lægen har også et sygeplejeur, og, ligesom sygeplejersken, har lægen et stetoskop, kuglepenslomme, ID-kortholder og blodtryksmåler/blodtryksmanchet. Det er ikke kun læger og sygeplejersker, der anvender dette udstyr. Selv en social- og sundhedshjælper, jordemoder, røntgensygeplejerske, sygehjælper, personlig assistent, fysioterapeut og andre kan benytte nogle af disse produkter. Det er op til den enkelte at vælge det helt rigtige sygeplejeudstyr.

Støttestrømper Klik her for at få mere information om støttestrømper.

Er du interesseret i at lære mere om funktionen af støttestrømper, klik da på ovenstående tekst.